AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Mapování velkých šelem začíná v Beskydech  přesně za týden

Mapování velkých šelem začíná v Beskydech  přesně za týden

Mapování velkých šelem začíná v Beskydech  přesně za týden

21.2.2013

Stopy rysů, vlků a medvědů zde budou hledat pracovníci správ chráněných krajinných oblastí a národních parků, ke kterým se o víkendu připojí další zájemci.

„Mapování velkých šelem v Beskydech se uskuteční už po devětadvacáté,  poprvé to bylo v roce 1984. Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území o rozloze 1200 km2 pohybuje. Současně se bude sledovat výskyt šelem v sousední CHKO Kysuce na Slovensku. Podle posledních odhadů se v oblasti Beskyd včetně přilehlé pohraniční strany Slovenska  vyskytuje kolem  8-10 rysů, 3-5 vlků a  2-3 medvědi,“ vysvětluje Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy, která mapování koordinuje.

Beskydy jsou jediným místem, kde u nás tyto tři šelmy žijí. Zatímco rysa můžete spatřit i jinde,  medvěda a vlka  lze pravidelně  vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přicházejí ze sousedního Slovenska.  Pohyb krajinou jim však  komplikují nejen silnice s hustým provozem, ale i pytláci. Navzdory civilizačním překážkám se medvědům občas podaří proniknout z Beskyd dále na západ a  vlci se  v poslední době  díky své pohyblivosti a přizpůsobivosti objevují i v dalších pohořích na severu Čech a Moravy.

Při mapování výskytu šelem se stopaři v terénu pohybují po předem stanovených trasách na běžkách či sněžnicích, případně pěšky. K dispozici mají zákresové mapy a pomůcky pro dokumentaci. Při akci se kromě velkých šelem zaznamenává i výskyt ostatních druhů zvířat. Výsledky sčítání  vyhodnocuje Správa CHKO Beskydy.  Závěrečná zpráva ze „sčítání“ bude k dispozici zhruba za měsíc. V případě nepříznivého počasí, jako je trvalé sněžení či déšť, se akce uskuteční v náhradním termínu  7.-10. března.

Více informací najdete v tiskové zprávě

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt