AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Louky okolo Padrtí v CHKO Brdy letos opět spásají krávy

Louky okolo Padrtí v CHKO Brdy letos opět spásají krávy

Louky okolo Padrtí v CHKO Brdy letos opět spásají krávy

7.5.2021

Pocházejí z ekofarem v Doupovských horách, které patří Vojenským lesům a statkům.

Pastva, která je nezbytná pro zachování bezlesí a otevřených luk, probíhá v okolí Padrťských rybníků již šestým rokem.  Stádo bylo do srdce chráněné krajinné oblasti Brdy převezeno počátkem tohoto týdne na základě dlouhodobé spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Vojenských lesů a statků ČR (VLS).

„My zajišťujeme financování z dotačního programu Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, VLS mají na starosti zvířata a péči o ně,“ vysvětlil Bohumil Fišer z AOPK ČR.

Letos je to poprvé, co se o to, aby louky nezarůstaly třtinou, ostružiním a nálety dřevin, starají přímo krávy a jalovice z ekologických chovů Vojenských lesů a statků. Konkrétně jde o dvacítku jedinců z ekofarem podnikové zemědělské správy Bražec v Doupovských horách na Karlovarsku.

„Jde o křížence plemen Simentál a Hereford. Dokáží se přizpůsobit drsnějším podmínkám a využívat i méně kvalitní pastevní porosty. Skot se na čtyřiceti hektarech bude pást až do podzimu, kdy „odcestuje“ opět na západočeský Doupov,“ uvedl ředitel zemědělské divize VLS Jaroslav Kratochvíl.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt