AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Flora a fauna mají celosvětový svátek

Flora a fauna mají celosvětový svátek

Flora a fauna mají celosvětový svátek

3.3.2015

3. březen byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Světovým dnem planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů (World Wildlife Day).

Datum nebylo vybráno náhodně. V ten den byla v roce 1973 ve Washingtonu sjednána známá Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Mezinárodní společenství ustavením Světového dne zdůraznilo, že fauna a flóra mají pro člověka nesporný společenský, hospodářský, vědecký, výchovně-vzdělávací, kulturní, etický a estetický význam. Na druhou stranu se planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové nezřídka stávají předmětem ilegální činnosti včetně nepovoleného obchodování s nimi.

Druhová ochrana patří mezi tradiční činnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. AOPK ČR mj. uskutečňuje pro cílové druhy a poddruhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů záchranné programy, jiné v celostátním měřítku koordinuje, vydává červené seznamy ohrožených druhů ČR a zabezpečuje vhodnou péči o přírodní prostředí. Na ochranu flory a fauny se zaměřují i četné výchovné, vzdělávací a osvětové akce.  

Foto: Tetřívek obecný. Autor Zdeněk Patzelt

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt