AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Ekologická konektivita v Karpatech

Ekologická konektivita v Karpatech

Ekologická konektivita v Karpatech

8.7.2020

V novém letáku se můžete podívat, jak to s ní je v České republice.

Na pouhých dvou stránkách se dozvíte, proč a pro koho je ekologická konektivita důležitá, co ji nejvíce ovlivňuje a ohrožuje, jaký je stav fragmentace krajiny v současnosti a jaký byl například v letech 1950 a 1990. Jsou zde shrnuty možnosti právní ochrany migračních koridorů a zmíněna důležitost územního plánování včetně příkladu praktického řešení bezpečného průchodu živočichů pod železniční tratí. Leták je jedním z výstupů projektu ConnectGREEN.

Ekologická konektivita v Karpatech na území České republiky v roce 2020 - základní fakta, letákA 2020 perspective on ecological ceonnectivity in the Czech part of the Carpathians - fact sheet, leták v anglické mutaci

Projekt ConnectGREEN - Dejme přírodě přednost

Projekt se zaměřuje na rychlou a postupující fragmentaci krajiny v dunajsko-karpatském regionu a usiluje o zlepšení ekologické konektivity přirozených biotopů – zejména lokalit soustavy Natura 2000 a dalších chráněných území nadnárodního významu. Probíhá v tzv.pilotních územích Karpat v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Udržení či obnovení ekologických koridorů pomůže zajistit životaschopnost populací velkých šelem - vlka, rysa, medvěda - v Karpatech a zachovat tak jednu z nejrozsáhlejších, vysoce biologicky rozmanitých oblastí s funkčními ekosystémy v Evropě. 

Autor snímku: R. Staník

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt