AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Doprava a ochrana fauny v Karpatech

Doprava a ochrana fauny v Karpatech

Doprava a ochrana fauny v Karpatech

16.8.2019

Nová příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích

AOPK ČR vydala v rámci mezinárodního projektu TRANSGREEN publikaci s názvem Doprava a ochrana fauny v Karpatech – Příručka k omezováví vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích. Tato příručka vznikla pod vedením hlavního autora Václava Hlaváče, který se dlouhodobě věnuje tzv. dopravní ekologii a problematice fragmentace krajiny.

Publikace obsahuje celkem 12 kapitol z nichž nejdůležitější jsou: 1) biota a konektivita, nároky různých živ. skupin na průchodnost infrastruktury, 2) ochrana ekol. konektivity v rámci přípravy a plánování liniové dopravní infrastruktury, 3) začlenění liniové dopravní infrastruktury do okolní krajiny, 4) průchody pro faunu a jiná technická řešení, 5) ekologická kompenzace a 6) monitoring vlivu dopravy na přírodu. Kapitoly obsahují mnoho názorných obrázků, grafů a schémat, pod kterými je vždy vysvětlující text k danému problému.

Příručka si klade za cíl seznámit čtenáře s principy šetrné výstavby dopravní infrastruktury, s ohledem na ekosystémový přístup řešení zprůchodňování silnic a dálnic. Text je navíc doplněn názornými případovými studiemi, které jsou ukázkou dobré praxe. V současné době probíhá příprava adaptace této publikace na podmínky ČR a vyjde v podobě metodiky AOPK ČR, která bude využitelná pro orgány ochrany přírody.

 

Česká verze publikace je ve formátu pdf ke stažení na následující stránce:

http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace/doprava-a-ochrana-fauny-v-karpatech/

 

Anglická verze publikace je ke stažení zde:

http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace/wildlife-and-traffic-in-the-carpathians/

cover transgreen

Publikace vznikla za podpory programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube v rámci projektu TRANSGREEN, DTP1-187-3.1, jako součást výstupu 3.2 Balíček plánovacích nástrojů.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt