AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Doloženo: v Brdech se pohybuje rys ostrovid

Doloženo: v Brdech se pohybuje rys ostrovid

Doloženo: v Brdech se pohybuje rys ostrovid

30.11.2018

Vzácnou šelmu tu zachytila fotopast.

Rysové žijí trvale nejblíže na Šumavě a Pošumaví a sporadické informace o jejich výskytu v oblasti Brd se objevují od poloviny devadesátých let. Snímky z fotopastí nyní tyto údaje potvrdily.

„Jsme rádi, že se nám podařilo doložit, že rysové se v Brdech skutečně objevují. Brdy jsou totiž takovým ostrovem horské přírody uprostřed Čech a tyto šelmy tu mají pro svůj život vhodné podmínky – dostatek potravy, prostoru, míst pro úkryt i relativní klid. Každý rys má charakteristickou kresbu srsti, budeme se proto snažit zjistit, jestli ho fotopasti nezachytily dříve na jiných místech,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.

Mladí rysi dokážou překonat desítky kilometrů fragmentovanou a hustěji obydlenou krajinou, ovšem setkání s dopravou či pytláky patří k těm nejzásadnějším překážkám v osidlování nových domovů.  Lidem se vyhýbají a loví spíše slabší kusy zvěře. AOPK ČR se od vzniku CHKO Brdy věnuje monitoringu výskytu rysa a to ve spolupráci s Martinem Tomášem, partnery v projektu 3Lynx [1] a Václavem Fořtem a Josefem Cinkem. Právě jejich fotopasti letos rysa zachytily.  

„Našemu rysovi či rysici přejeme, ať se zde potká s partnerem a vyhnou se všemu hrozícímu nebezpečí," dodává Bohumil Fišer.

Poznámky: 

 [1]  Jedním z cílů projektu 3Lynx je dlouhodobé a plošné monitorování společné česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida pomocí sítě fotopastí. Na tomto monitoringu se kromě AOPK ČR podílí Správa NP a CHKO Šumava a Alka Wildlife. Vedoucím celého mezinárodního projektu je Ministerstvo životního prostředí, další partneři jsou z Bavorska, Rakouska, Slovinska a Itálie.

Do předem vybraných kvadrátů (velikosti cca 10x10 km) evropské monitorovací sítě byly umístěny nejméně dvě fotopasti. Na základě jedinečného rozložení skvrn na těle rysů jsou vědci z fotografie schopni rozeznat individuálního jedince a v mnoha případech určit, kde se vyskytoval v minulosti, či kde se narodil. Tyto cenné údaje pomohou lépe odhadovat stav této rysí populace. AOPK ČR má na starosti monitoring ve čtyřech chráněných krajinných oblastech, které má ve správě: CHKO Blanský les, Brdy, Český a Slavkovský les.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt