AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Do přírody ohleduplně

Do přírody ohleduplně

Do přírody ohleduplně

17.7.2020

Podívejte se na videa o rodině Veverkových a jejich výletu do přírody.

AOPK ČR připravila sérii spotů, které zajímavou formou ukazují návštěvníkům chráněných území, co dělat, aby si svůj výlet co nejvíce užili a zároveň po sobě v přírodě zanechali co nejméně stop. Hrdiny krátkých videí jsou rodina Veverkových a jejich pes.

Spoty jsou zatím k dispozici dva, najdete je zde: https://www.youtube.com/channel/UC9-mYBur_jybR7RU_XtTdSA

Další se budou koncem každého týdne objevovat na facebookovém profilu AOPK ČR a youtube kanálu Domu přírody.

Vycházejí z jednoduchých zásad chování v přírodě:

  • Vím, kam jdu. Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám.
  • Chráním přírodu a vše, co poskytuje. Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.
  • Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele. Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.
  • Zodpovídám za svou bezpečnost. Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je příroda nespoutaná.
  • Nezanechávám po sobě stopy. Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.
  • Podílím se na péči. Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území.

Spoty jsou součástí iniciativy Pojďte s námi do přírody. Více informací o ní najdete na www.snamidoprirody.cz. Chce ukázat, že naše příroda je krásná, a také, jakým způsobem se o ni pečuje. V tuto chvíli je zveřejněno na třicet výletů, především do chráněných krajinných oblastí, další se připravují. Od 20. května, kdy iniciativu představil ministr životního prostředí Richard Brabec, proběhlo také 43 komentovaných akcí pro veřejnost.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt