AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Diskuzní semináře pro zemědělce budou pokračovat i na podzim

Diskuzní semináře pro zemědělce budou pokračovat i na podzim

Diskuzní semináře pro zemědělce budou pokračovat i na podzim

1.11.2018

Semináře jsou určeny především pro ty, kteří jsou zapojeni do Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Diskuzní semináře se úspěšně konaly od listopadu 2017 do března 2018. Nyní se připravuje druhá polovina plánovaných seminářů, které budou probíhat v říjnu a listopadu tohoto roku na území jednotlivých CHKO (viz níže Přehled seminářů).

Semináře jsou určeny především pro ty, kteří jsou zapojeni do Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Podpora šetrných způsobů hospodaření v péči o nelesní polopřirozené biotopy a o druhy vázané na zemědělsky obhospodařovanou krajinu je pro naši krajinu důležitá. Její účinnost na podporu biodiverzity při zachování hospodaření může  ještě zvýšit osvěta a komunikace mezi zúčastněnými partnery.  Právě proto AOPK ČR a Ministerstvo zemědělství ČR spolupracují na projektu „Diskuzní semináře pro zemědělce zapojené do AEKO v chráněných územích“.

Projekt je financován z technické pomoci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Na seminářích bude vysvětlen smysl plnění podmínek jednotlivých titulů AEKO. Dále budou ukázány a vysvětleny účinky hospodaření na regionálně zajímavé a významné biotopy a druhy a možnosti zlepšení.

Přehled seminářů v období podzimu 2018 je uveden v níže uvedené tabulce. Pozvánky na jednotlivé semináře budou vždy aktuálně dostupné zde.

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na Ing. Kláru Čámskou, Ph.D. (E: klara.camska@nature.cz, T: 283 069 211). Registrace účastníků je možná zde.

Regionální pracoviště, chráněná krajinná oblast

Termíny konání semináře

RP Liberecko, CHKO Český ráj

24.10.2018

RP Olomoucko, SCHKO Litovelské Pomoraví

30.10.2018

RP Olomoucko, CHKO Jeseníky

31.10.2018

RP Východní Čechy, CHKO Železné hory

14.11.2018

RP Jižní Morava, CHKO Moravský kras a CHKO Pálava

21.11.2018

RP Východní Čechy, CHKO Broumovsko

28.11.2018

RP SCHKO Poodří

5.12.2018

RP Východní Čechy, CHKO Orlické hory

12.12.2018

 

Autor snímku: Lubomír Dajč

logo_EU logo_mze_cmyk_CZ

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt