AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Další krok k důslednější ochraně oblasti Soutoku – území evropského významu

Další krok k důslednější ochraně oblasti Soutoku – území evropského významu

Další krok k důslednější ochraně oblasti Soutoku – území evropského významu

20.3.2020

Ve středu 11. 3. 2020 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) oznámilo záměr na vyhlášení rozsáhlé národní přírodní památky (NPP) Soutok.

Navrhované území o rozloze 3156,86 ha zahrnuje lesy, louky, vodní toky i tůně a je útočištěm pestré škály vzácných druhů, které tato stanoviště využívají. Pro zachování zdejší unikátní přírody se počítá s dalším hospodářským využíváním. Obnova lesních porostů by však měla být rozložena na více desetiletí a neměly by být vytvářeny rozsáhlé holiny (více zde). Starší zahuštěné porosty je plánováno proředit a uvolnit staré mohutné stromy, aby se zlepšily světlostní podmínky pro kriticky ohrožené druhy vázané na tato stanoviště. Tímto hospodařením bude les poskytovat útočiště stovkám vzácných druhů a zároveň bude produkovat dřevo, a to dokonce v objemu porovnatelném se současným intezivním pasečným hospodařením. Vyhlášení NPP pomůže v zajišťování sečení nivních luk a v realizaci projektů s cílem obnovy vodního režimu lužního lesa.

Vyhlášení památky neznamená žádné omezení vstupu pro veřejnost do tohoto území.

V listopadu 2019 byl již oznámen záměr na vyhlášení národní přírodní rezervace (NPR) Lanžhotské pralesy na rozloze 430,72 ha, jejíž režim je především bezzásahový (jedná se o lesní lokalitu, kde probíhají, či jsou nastartovány přírodní procesy) a obě území se tak vzájemně doplňují. Oznámení návrhu na vyhlášení NPP Soutok je tak dalším krokem k zajištění nutné ochrany jedinečného území na soutoku Moravy a Dyje.

Jak na území, kde je vyhlašována NPR Lanžhotské pralesy, tak na území vyhlašované NPP Soutok začala oznámením MŽP platit takzvaná předběžná ochrana před poškozováním. Díky tomu zde ustane další intenzivní těžba, která zde probíhala ještě začátkem letošního roku a která představuje bezprostřední ohrožení existence zde se vyskytujících zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Celý návrh si můžete prostudovat na https://www.mzp.cz/cz/plan_pece_soutok
Ke stažení také zde

Více o oblasti soutoku Moravy a Dyje si můžete přečíst na http://soutok.nature.cz.


Autor úvodního snímku: Jan Miklín

Otevřené lesy a na ně vázané druhy postupně ubývají. Prosvětlování lesů je opatřením, které vede k podpoře biodiverzity. Autor snímku: V. Riedl.

Otevřené lesy a na ně vázané druhy postupně ubývají. Prosvětlování lesů je opatřením, které vede k podpoře biodiverzity. Autor snímku: V. Riedl.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt