AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Co najdete v novém čísle časopisu Ochrana přírody?

Co najdete v novém čísle časopisu Ochrana přírody?

Co najdete v novém čísle časopisu Ochrana přírody?

29.6.2020

Samé zajímavé čtení. Jako vždy.

Se začátkem léta vyšlo třetí číslo časopisu Ochrana přírody.

Hned v prvním článku vás Petr Zajíček zavede do nejrozsáhlejšího jeskynního systému tvořeného mramorem, do jeskyně Na Pomezí  – Liščí díra. Zpřístupněná veřejnosti je už 70 let.

Klimatické změny v podobě tepla a sucha s sebou přinášejí posuny v zastoupení naší hmyzí fauny. Některé druhy expandují, zatímco jiné jsou stále více ohrožené vyhynutím. To, jakým způsobem se motýli chrání v době klimatické, se dozvíte díky textu kolektivu autorů v rubrice Péče o přírodu a krajinu. Jedním z druhů motýlů, který je středem zájmu ochránců přírody, je i okáč skalní. O jeho ochraně a reintrodukci na kopce lounské části Českého středohoří píší Eliška Baranovská a Pavel Moravec.

Příroda Krkonoš je mnoha ohledech unikátní. Se zvyšujícím se tlakem na využívání tohoto území, vzrůstá i potřeba ochrany krkonošských geomorfologických fenoménů. I když se zdá být neživá příroda oproti živé přírodě méně zranitelná, její poškození je často nevratné. Ve svém textu o tom píší David Kraus a Vlastimil Pilous.

V rubrice Právo v ochraně přírody pro vás Lucie Zdráhalová shrnula dostupné informace o tom, jak se přistupuje ke škodám způsobeným vlkem v Německu, Polsku, Švýcarsku a Itálii. Vlk je také tématem článku Anny Řezníčkové v rubrice Zaměřeno na veřejnost. Díky hoaxům totiž na sociálních sítích ožívají novodobé báchorky o vlcích.

O pokračování mizení africké megafauny pojednává článek Jana Plesníka a Františka Pelce. Vyhlídky na zastavení tohoto trendu nejsou moc růžové. Ke stávajícím důvodům ohrožení totiž přibyl i propad příjmů určených k péči o chráněná území způsobených dramatickým úbytkem turistů kvůli celosvětové pandemii koronaviru.

Aktuální číslo časopisu obsahuje také rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Je o tom, co nám dala i vzala pandemie koronaviru ve stínu klimatických změn.

Je tam toho ale mnohem víc: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/. Přejeme vám příjemné počtení.

Příští číslo vychází 27. srpna 2020.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt