AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Co jsme udělali pro ochranu přírody v uplynulém roce?

Co jsme udělali pro ochranu přírody v uplynulém roce?

Co jsme udělali pro ochranu přírody v uplynulém roce?

30.7.2021

Dočtete se v naší ročence. Právě vyšla.

Je plná informací, které reprezentují široké spektrum naší práce. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spravuje přes 10 tis. km2 chráněných krajinných oblastí, a také více než 383 km2 národních přírodních rezervací a národních přírodních památek.

Velkou pozornost si v uplynulém roce vysloužily záchranné programy. Schválit se jich podařilo hned několik pro rostliny a také pro mizejícího sýčka obecného. Do naší krajiny se přirozeně vrací vlk, který byl a je součástí naší biodiverzity. Vlk přispívá k regulaci místy extrémně přemnožené spárkaté zvěře. V roce 2020 jsme připravili ve spolupráci s MŽP pro vlka program péče, zpřístupnili podporu preventivních opatření pro chovatele ovcí a dalších hospodářských zvířat a podíleli se na změně výplat posuzovaných škod.

V běhu je také příprava na vyhlášení národní přírodní památky Soutok. Soutok Moravy a Dyje je jeden z největších komplexů lužních lesů ve střední Evropě. V AOPK ČR dlouhodobě usilujeme o zajištění jeho adekvátní územní ochrany.

V chráněné krajinné oblasti Beskydy se otestovalo, že vodu v krajině je možné zadržet díky inovativnímu způsobu vytvoření série tůní na lesních přibližovacích linkách. AOPK ČR podpořila mnoho dalších aktivit a projektů. V chráněné krajinné oblasti Český ráj u obce Všeň tak třeba vyrostl nový sad, ve Žďárských vších jsme zase podpořili tvorbu a obnovu vodních prvků pramene řeky Sázavy.

Mapování je v ochraně přírody základ. Této činnosti jsme se proto věnovali také v loňském roce. Aktualizovalo se mapování biotopů v Bílých Karpatech a monitoroval se výskyt ohrožené třtiny pobřežní v Moravskoslezských Beskydech a na Podbeskydské pahorkatině.

Z více jak dvou desítek projektů, které AOPK ČR v roce 2020 realizovala, v ročence blíže představujeme Integrovaný projekt LIFE Jedna příroda. Osmiletý projekt v roce 2020 pomalu nabíral na obrátkách. Další z velkých projektů se představil projekt LIFE České středohoří. V loňském roce se kromě jiného projektové aktivity soustředily na podporu lesních stanovišť. Agentura se také v letech 2017–2019 podílela na projektu TransGREEN, který byl na podzim roku 2020 oceněn prestižní evropskou cenou Natura 2000 Award.

Publikační činnost za rok 2020 v ročence reprezentují dvě nové metodiky – Metodika účinnosti rybích přechodů a Doprava a ochrana fauny v České republice.

V chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy se veřejnosti otevřel v pořadí už devátý Dům přírody. Turistům a návštěvníkům přírody jsme nabídli asi 50 výletů do chráněných území s názvem Pojďte s námi do přírody.

V ročence se také zabýváme otázkou, zda Česká republika bude mít první přírodní památku zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO. V září 2018 totiž započala iniciativa usilující, aby již dříve vyhlášené lokality „Bukové pralesy Karpat“ (2007) a „Dlouhověké bukové lesy Německa“ (2011) byly rozšířeny také o unikátní zachovalé bukové lesy z dalších několika států Evropy, včetně našich Jizerskohorských bučin. A my už dnes víme, že se to podařilo!

Všechny tyto informace a mnoho dalšího o naší práci za uplynulý rok 2020 se dočtete v nové ročence zde: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/376/074217.pdf?seek=1627451691

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt