AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Chráněná krajinná oblast Brdy: Veřejnosti se otevírá unikátní krajina s rozmanitou přírodou

Chráněná krajinná oblast Brdy: Veřejnosti se otevírá unikátní krajina s rozmanitou přírodou

Chráněná krajinná oblast Brdy: Veřejnosti se otevírá unikátní krajina s rozmanitou přírodou

18.1.2016

Ministr životního prostředí R. Brabec spolu s ministrem obrany M. Stropnickým symbolicky otevřeli chráněnou krajinnou oblast Brdy.

Předání vojenského újezdu Brdy pod správu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se zúčastnili mimo jiné náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Josef Bečvář a ředitel AOPK ČR František Pelc.  

S novým rokem zanikl vojenský újezd Brdy a chráněných krajinných oblastí je již 26. CHKO Brdy se rozkládá na 345 km čtverečních, z větší části se jedná o území bývalého vojenského újezdu. Vzácnou přírodu tu chrání také 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit. O zdejší jedinečnou přírodu bude pečovat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy. Jeho oddělení Správa CHKO Brdy bude mít kanceláře v Příbrami, v Jincích a ve Spáleném Poříčí.

Pod záštitou ministrů Brabce a Stropnického ředitelé AOPK ČR a Vojenských lesů a statků podepsali rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci zejména v oblasti praktické ochrany přírody a krajiny a péče, výzkumu, sledování a monitoringu přírody. „Jsem rád, že jsme s tak významným hospodářem, jakým bezesporu státní podnik Vojenské lesy a statky je, našli společnou řeč. Budeme spolupracovat nejen při praktické ochraně přírody, ale třeba také při ekologické výchově,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 Na rámcovou smlouvu navazuje i realizační dohoda o tom, jakým způsobem budou obě strany společně v chráněné krajinné oblasti Brdy vyhledávat a vyznačovat stromy nebo mrtvé dřevo, což je důležité pro zvyšování biodiverzity v lesních porostech. „Staré mohutné stromy nebo rozpadající kmeny do lesa patří. Jejich zmapování a značení je prvním krokem k tomu, aby i v hospodářských lesích zůstávaly,“ dodává ředitel Pelc.

Je připraven také plán péče o zdejší přírodu. Největší úsilí bude věnováno opatřením na zlepšování stavu lesů a také na udržení vzácných druhů na bezlesí, které bylo v minulosti udržováno vojenskou činností.

Více informací v tiskové zprávě

Foto Zdeněk Patzelt, František Pojer

 

Fotografie ze symbolického předání Vojensského újezdu Brdy pod správu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zleva: ředitel AOPK CR František Pelc, ředitel VLS Josef Vojáček, ministr obrany Martin Stropnický, ministr životního prostředí Richard Brabec. 

 

Brdy_ministri_15012016

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt