AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Chovatelé mohou nadále žádat o 100% dotaci na zabezpečení stád

Chovatelé mohou nadále žádat o 100% dotaci na zabezpečení stád

Chovatelé mohou nadále žádat o 100% dotaci na zabezpečení stád

9.7.2021

Lhůta pro příjem žádostí byla prodloužena do 2. srpna.

Výzva 110 (Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku) byla vzhledem k nedočerpané alokaci a přetrvávajícímu zájmu žadatelů prodloužena.

Pro hodnocení všech žádostí podaných po 30. 6. 2021 včetně bude platná 29. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory. Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Pro své dotazy můžete využít též e-mailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Upozorňujeme, že vymezené finanční prostředky ve výzvě jsou téměř vyčerpány. Schválené projekty jsou podpořeny chronologicky dle data podání, proto je vhodné projekt podat co nejdříve. Je možné, že žádosti s pozdějším datem podání tak budou zařazeny do tzv. zásobníku projektů (a nemusí být nakonec financovány).

Foto: ČSOP Libosváry

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt