AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Chcete vědět, kde žije křeček či sysel?

Chcete vědět, kde žije křeček či sysel?

Chcete vědět, kde žije křeček či sysel?

8.10.2019

Podívejte se do Nálezové databáze ochrany přírody.

Ta má dvě úrovně přístupu, podle kterých se liší možnosti prohlížení dat. Pro nepřihlášené uživatele jsou viditelné pouze tzv. druhové karty, kde jsou základní informace o výskytu druhů v ČR, včetně map rozšíření.

Pro přesnější vyhledávání je potřeba registrace, která ale nezabere více než pár minut. Registrovat se může kdokoliv a to na tomto odkazu: https://portal.nature.cz/nd . Je třeba v pravém horním rohu stránky kliknout na Přihlásit a poté na Založit nový účet. Dále stačí vyplnit jméno, příjmení, email a zaškrtnout souhlas s podmínkami služby. Po potvrzení přijdou na vyplněnou emailovou adresu přihlašovací údaje.

Filtrovat lze podle druhu, kategorie ochrany, autora, zdroje, data nálezu (resp. i období od-do), kategorie (taxonomická skupina, například cévnaté rostliny), hranice území (katastr obce, chráněné území aj.), kraje, pole síťového mapování, nebo podle území vlastního výběru (ve spodní části: Zobrazit mapu pro výběr území). Filtr umožňuje vyhledávání i pro více druhů, území, kategorií ochrany atd. Vyfiltrované údaje se zobrazí v tabulce, lze je zobrazit v interaktivní mapě, popř. exportovat ve formě tabulky, nebo GISové vrstvy. U každého nálezu lze „rozkliknout“ podrobnosti, mapu, kartu druhu (popsáno výše) a kartu akce obsahující seznam všech pozorování zadaných v rámci dané akce.

Orientační mapu s výskytem křečka a sysla najdete níže.

mapa_KU_krecek_sysel

Nálezová databáze obsahuje více než 25 milionů záznamů o přibližně 35 tisících druzích. Veřejnosti je přístupných 99,5 % údajů, ukryta jsou pouze data o těch druzích, které mohou být ohroženy nelegálním lovem, sběrem, nebo rušením v době rozmnožování.  

Nejvíce je záznamů o výskytu rostlin. Je to díky mapování biotopů, které je nejrozsáhlejším jednotným průzkumem přírody u nás vůbec. Tohoto mapování se účastnilo několik desítek odborníků od roku 2000. Nejpočetněji zaznamenané jsou běžné druhy rostlin přítomné ve většině biotopů. Milionovou hranici překonávají jako skupina i ptáci a motýli. Nejčastěji zadávanými ptáky jsou kachna divoká, kos černý a sýkora koňadra. Nejčetnějším obojživelníkem je skokan hnědý, mezi motýly je nejčastěji zadávána babočka paví oko. Nejzajímavější jsou nálezy druhů vzácných a ohrožených (shrnutých v červených seznamech) a ty tvoří více než desetinu (2,8 milionu) celého obsahu databáze.

Profesionální ochránci přírody a další odborníci využívají údaje o výskytu rostlin a živočichů při ochraně ohrožených druhů a používají se i pro vyhodnocování dlouhodobých trendů jejich početnosti.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt