AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Český les: Ochrana přírody a rozvoj cestovního ruchu nemusí být v rozporu

Český les: Ochrana přírody a rozvoj cestovního ruchu nemusí být v rozporu

Český les: Ochrana přírody a rozvoj cestovního ruchu nemusí být v rozporu

12.3.2020

Konstatují to výstupy dvouletého přeshraničního projektu.

Projekt [1], jehož cílem bylo najít cestu pro skloubení ochrany přírody a rozvoj cestovního ruchu v příhraničním prostoru Českého lesa a přilehlých hornofalckých přírodních parků, byl dnes slavnostně zakončen na konferenci v česko-německém Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Někteří zástupci řešitelského týmu [2] tu představili svá doporučení představitelům samospráv a dalším účastníkům.

Shoda panuje na tom, že kromě jedinečné přírody je největší devizou celého Českého lesa klid. Koncepční dokument, který je výstupem projektu, proto navrhuje, jak území návštěvníkům zpřístupnit, ale zároveň nepoškodit zdejší přírodu a poklidný ráz celé oblasti.

„Zvýšenou pozornost jsme věnovali místům, kde cenné přírodní lokality představují zároveň významný turistický cíl, jako je například hřeben Haltravy, Nemanicko, okolí Velkého Zvonu nebo okolí Lesné,“ vysvětluje Pavel Hruška z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.

„Zabývali jsme se také fenoménem zaniklých vsí a tomu, jak jejich historii turistům přiblížit. Projektový tým vše průběžně projednával se samosprávami, vlastníky lesů a dalšími významnými aktéry v regionu,“ konstatuje Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les.  

Poznámky:

[1] Projekt „Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce“ je realizován z finančních prostředků EU, Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 – 2020 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Projekt je finančně podpořen Plzeňským krajem.

[2] Hlavním nositelem projektu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Dalšími partnery projektu jsou Plzeňský kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Vláda Horní Falce a Hochschule Weihenstephan Triesdorf.

Starý Hirštejn, foto Milena Prokopová

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt