AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Česká cena za architekturu udělena

Česká cena za architekturu udělena

Česká cena za architekturu udělena

9.11.2021

Součástí soutěže byla i Zvláštní cena AOPK ČR. Získal ji Dům pro rodiče v Jeseníkách architektonické kanceláře TŘI.ČTRNÁCT architekti.

Jeho zástupce převzal ocenění z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce, součástí je i certifikát na exkurzi s průvodcem do nejstarších pralesů Jeseníků.

My ochranáři přírody máme rádi v podstatě dvě věci. Krásnou krajinu bez staveb a krajinu s krásnými stavbami. Architektonická kancelář TŘI.ČTRNÁCT architekti se trefila do toho druhého,“ zdůvodnil výběr František Pelc.

Vítěznou stavbu si můžete prohlédnout zde:

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/rocniky/2021/dum-pro-rodice-v-jesenikach

Záznam z předání najdete zde: https://art.ceskatelevize.cz/inside/ceska-cena-za-architekturu-2021-live-O9gQk

AOPK ČR a Česká komora architektů uzavřely smlouvu o spolupráci v roce 2017. Deklarují v ní společný zájem o péči o dochované kulturní a historické hodnoty krajiny České republiky, ochranu památkově hodnotných sídel a staveb ve zvláště chráněných územích, práci s veřejností, vzdělávání v oblasti architektury a ochrany krajinného rázu, osvětu v oblasti výstavby ve zvláště chráněných územích, sdílení vzdělávacích materiálů v oblasti architektury, krajinného rázu a ochrany krajiny a také organizaci Zvláštní ceny AOPK ČR v rámci České ceny za architekturu. Více zde http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/partneri-aopk-cr/neziskove-organizace/ceska-komora-architektu/

Foto: Česká cena za architekturu, Lukáš Ildža

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt