AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Byly schváleny standardy k funkčním výsadbám ovocných dřevin

Byly schváleny standardy k funkčním výsadbám ovocných dřevin

Byly schváleny standardy k funkčním výsadbám ovocných dřevin

19.1.2016

Jejich cílem je zejména zachování široké genetické rozmanitosti starých, krajových a místních odrůd.

Schválené standardy SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině a SPPK C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin jsou zveřejněny na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ . Na uvedených stránkách jsou ke stažení zdarma (po zadání emailové adresy - z důvodu informaci o případné budoucí aktualizaci standardu).

Standardy komplexně a přehledně řeší výsadbu (včetně výběru stanoviště, úpravy pozemku, výběru vhodných odrůd) a péči (řez, oplocení, způsoby managementu pozemku) o ovocné dřeviny rostoucí mimo produkční sady, u kterých je kladen důraz na jejich mimoprodukční funkce. Účelem standardů je zejména zachování široké genetické rozmanitosti starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin, které jsou dlouhodobou součástí krajiny jako sady, liniové výsadby a solitérní stromy. Měly by zajistit normativní rámec pro zachování ovocných dřevin pěstovaných způsobem, kdy je produkce v harmonickém souladu s dalšími funkcemi - ekologickými, biologickými, krajinářskými, historickými, společenskými a kulturními. Velkým přínosem je výběr použitelných odrůd ve formě tzv. záchranných sortimentů ovocných dřevin, ve kterých jsou dle významu dále děleny do kategorií prioritní, specializovaný, přijatelný, průzkumný a místní sortiment.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt