AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Bílá místa v poznání denních motýlů Prahy

Bílá místa v poznání denních motýlů Prahy

Bílá místa v poznání denních motýlů Prahy

22.7.2020

Nová storymapa ukazuje, kde všude v Praze je ještě potřeba mapovat.

Během letošního léta probíhá na území hlavního města Prahy mapování denních motýlů. Cílem je zjistit, jaké druhy se zde dnes vyskytují. Z minulosti je v Praze známý výskyt tří čtvrtin všech druhů denních motýlů České republiky. Změny v krajině, a to i té urbánní, mají ale na výskyt motýlů významný negativní dopad. Očekává se proto posun v zastoupení jednotlivých druhů i jejich počtu. Navíc se systematicky a tak detailně motýli na území Prahy ještě nemapovali. Výsledky pak vyjdou přehledně v atlasu rozšíření denních motýlů Prahy. Sběr dat provádí pro Magistrát hl. m. Prahy spolek Hutur a partnery projektu jsou Česká zemědělská univerzita, Národní muzeum a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) spravuje nejrozsáhlejší databázi o výskytu druhů živočichů, hub a rostlin na našem území. K mapovací akci AOPK ČR přispěla vytvořením storymapy Denní motýli a neznámá Praha. Ta obsahuje pravidelně aktualizovaný přehled druhové početnosti pražských denních motýlů. K dispozici je srovnávací mapa rozdělená na čtvercová mapovací pole o velikosti přibližně jednoho kilometru čtverečního. Vidět jsou pole na motýly nejvíce bohatá (tmavá barva) i pole, kde není zaznamenán žádný výskyt – bílá místa.

Cílem storymapy je motivovat zájemce o mapování motýlů a nasměrovat je do neprozkoumaných míst. A mapovat může kdokoliv z vás.

Pokud používáte aplikaci BioLog, nebo svá pozorování zapisujete přímo do Nálezové databáze ochrany přírody (ND OP), údaje se v mapě objeví hned druhý den. Informace o pozorováních z jiných zdrojů se v mapě projeví až po jejich zpracování odborným garantem.

Vyzkoušejte si pocit objevitele, motýlích bílých míst je v Praze pořád dost. Více také na motyliprahy.nature.cz.


Autor snímku: Pavel Moravec

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt