AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> AOPK ČR k pozorování rysa na Olomoucku

AOPK ČR k pozorování rysa na Olomoucku

AOPK ČR k pozorování rysa na Olomoucku

4.5.2021

Před několika dny bylo v Olomouckém kraji nedaleko hranic s Polskem zaznamenáno několik pozorování rysa s telemetrickým obojkem.

Zvíře nepochází z České republiky, pravděpodobně bylo vypuštěno v Polsku v rámci projektu „Návrat rysa do severozápadního Polska“, odkud přešlo na naše území. Tento projekt vypouštění rysů však s českou ochranou přírody nikdo nekonzultoval a není v souladu s přístupem, který se v ČR uplatňuje, tedy s důrazem na přirozenou obnovu populací velkých šelem a důsledné vyhodnocování případných zásahů do populace s ohledem na její genofond.

Vzhledem k nejasnému původu polského rysa (případně rysů) a možným dopadům na české rysí populace bude AOPK ČR kontaktovat polskou stranu a zjišťovat podrobné informace.

V současné době v České republice probíhá telemetrický výzkum volně žijících rysů  – vědci z Mendelovy univerzity v Brně během několika měsíců v Moravskoslezských Beskydech ve volné přírodě odchytili a následně opatřili telemetrickým obojkem celkem pět 5 rysů, jejichž pohyb nyní sledují.

Na území České republiky se v současné době pohybuje asi stovka rysů (převážně v jižních Čechách a v Beskydech). V 80. letech minulého století u  nás byli cíleně vypuštěni rysové z karpatské populace, kteří byli odchyceni na Slovensku ve volné přírodě. Od té doby žádné cílené posilování populací neproběhlo a neplánuje se. Pokud by kvůli posílení genofondu volně žijících rysů u nás bylo třeba v budoucnu nezbytné rysy z chovů vypouštět, bylo by to pouze na základě pečlivě plánovaných opatření v rámci např. programu péče nebo záchranného programu.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt