AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Akce >> Obnova krajiny a biodiverzity pomocí velkoplošných projektů

Obnova krajiny a biodiverzity pomocí velkoplošných projektů

Obnova krajiny a biodiverzity pomocí velkoplošných projektů

Srdečně vás zveme na konferenci s názvem „Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity“. Pořádá ji Česká botanická společnost ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, se Slovenskou botanickou společností a s Masarykovou univerzitou.

Konference proběhne ve dnech 27.–28. listopadu v areálu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (Kamenice 753/5, 625 00 Brno-Bohunice).

Hlavním tématem je význam velkoplošných projektů pro obnovu krajiny a biodiverzity. V samostatných blocích se pak jednotliví řečníci zaměří na ochranu flóry a vegetace regionů střední Evropy, především suchých trávníků, v menší míře i horského bezlesí, vodních toků a mokřadů nebo lesů. Do programu budou zařazeny také prezentace výsledků výzkumu obnovy suchých trávníků a vátých písků od kolegů ze Slovenska, Německa a Maďarska.

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu sekretariat@botanospol.cz nejpozději do 15. 11. 2021.

Auto ilustračního snímku kosatců na Děvíně: Jan Miklín.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt