AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Akce >> Konference Jak zadržet vodu v krajině

Konference Jak zadržet vodu v krajině

Konference Jak zadržet vodu v krajině

Zveme vás na odbornou konferenci pořádanou tradičně ve spolupráci AOPK ČR a ČZU, Fakulty životního prostředí.

Obnova vodního režimu naší krajiny je tématem, kterému se v posledních letech věnuje mimořádná pozornost. Konference Jak zadržet vodu v krajině představí názory vědců, vodohospodářů, pracovníků ochrany přírody a seznámí účastníky s příklady z praxe. Je to již sedmá společná odborná konference Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí.

Program je rozdělen do tří bloků:

  • Bilance vody v krajině
  • Příklady dobré praxe zlepšení vodního režimu v krajině

Program konference

Na konferenci proběhne i předání Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta se každoročně uděluje ve dvou kategoriích – Počin a Osobnost

Konference bude probíhat online, zaregistrovat se můžete zde: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/konference-jak-zadrzet-vodu-v-krajine-2021/

V případě příznivé epidemiologické situace proběhne i prezenčně, v Aule České zemědělské univerzity v pražském Suchdole.

Přednášky z minulých konferencí si můžete prohlédnout zde:

http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/vystupy-z-konferenci-a-seminaru/

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt