Karpatská úmluva

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Úmluva byla sjednána dne 21. května 2003 v Kyjevě sedmi státy karpatského regionu včetně ČR a vstoupila v platnost 4. ledna 2006 (č. 47/2006 Sb. m. s.).


Úmluva má rámcový, indikativní charakter. Úkolem Úmluvy je spolupráce jednotlivých smluvních stran na ochraně a udržitelném rozvoji Karpat s cílem zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit přírodní hodnoty a kulturní dědictví. Úmluva je zaměřena na široký okruh témat od ochrany a udržitelného využívání biologické a krajinné rozmanitosti, územního plánování, udržitelného hos-podaření s vodami, udržitelného lesního a zemědělského hospodaření, dopravy a infrastruktury, přes cestovní ruch, průmysl, kulturní dědictví a zachování tradičních znalostí až po problematiku EIA, monitoringu rostlin a živočichů a v neposlední řadě zvyšování uvědomění, vzdělávání a účasti veřejnosti.

 

Kontaktní osobou Úmluvy je za Českou republiku Mgr. Eliška Rolfová z Odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na MŽP, email: eliska.rolfova@mzp.cz, tel.: 267 122 030.

Kontaktní osobou na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR je RNDr. Martin Strnad ze Samostatného odboru mezinárodních závazků, email: martin.strnad@nature.cz, tel.: 283 069 154

Více informací o Karpatské úmluvě a souvisejících dokumentech naleznete zde.

Činnost AOPK ČR:

  • účast v tématicky zaměřených pracovních skupinách k jednotlivým protokolům úmluvy (biodiversitní, o udržitelné dopravě a rozvoji infrastruktury)
  • připomínkování jednotlivých tématických protokolů v rámci úmluvy
  • realizace mezinárodních projektů
  • účast a spolupráce při přípravě mezinárodní konference smluvních stran úmluvy
  • zabezpečení národního koordinátora CNPA (Karpatská soustava chráněných území)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt