CITES

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Úmluva upravuje pravidla pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy fauny a flóry, který je jednou z hlavních příčin vymírání stále většího počtu volně žijících druhů. Úmluvu podepsalo již 179 států. V Evropské unii je Úmluva prováděna jednotným způsobem na základě legislativy Evropského společenství, která u nás začala platit dne 1. 5. 2004 (tedy od data vstupu ČR do EU).

ČR k úmluvě přistoupila v roce 1992 ještě jako ČSFR. V platnost vstoupila 1.1. 1993 a je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. Po vstupu do EU se postupuje podle předpisů Evropského společenství, které do naší legislativy zavádí zákon č. 100/2004 Sb.

Úmluva je realizována prostřednictvím zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů. V ČR je výkonným orgánem s vrcholnou působností MŽP, regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady. AOPK ČR je vědeckým orgánem CITES s celostátní působností. Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt