Bernská úmluva

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats

Cílem Úmluvy je ochrana živočichů a rostlin celoevropského významu, jejich stanovišť (biotopů), zejména ohrožených druhů, stěhovavých druhů a druhů, jejichž ochrana vyžaduje celoevropskou spolupráci.

Úmluva byla sjednána ve švýcarském Bernu 19. září 1979 a v platnost vstoupila 1. června 1982. ČR je smluvní stranou Úmluvy od 1. 6. 1998. Jednou z 50 smluvních stran je také Evropské společenství. Sekretariát sídlí ve Štrasburku, v sídle Rady Evropy.

Úmluva má 4 přílohy (lze stáhnout zde):

1. Přísně chráněné druhy rostlin
2. Přísně chráněné druhy živočichů
3. Chráněné druhy živočichů
4. Zakázané prostředky a způsoby zabíjení, odchytu a jiných forem využívání 

Činnost AOPK ČR

  • zabezpečení národního koordinátora Bernské úmluvy
  • systematická práce na odborných podkladech pro jednotlivé odborné pracovní skupiny včetně aktualizace příloh úmluvy
  • práce s veřejností a spolupráce s nevládními organizacemi při získávání podpory pro ochranu přírodního prostředí

Více informací o Bernské úmluvě a souvisejících dokumentech naleznete zde.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt