AOPK ČR >> Mezinárodní spolupráce >> Mezinárodní úmluvy

Mezinárodní úmluvy

Úmluvy a dokumenty jsou legislativně zajištěny především zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Některé povinnosti jsou přeneseny i do zákona o vodách, o myslivosti, o GMO, o mezinárodním obchodu s chráněnými druhy a dalších právních předpisů.

Česká republika přistoupila v oblasti ochrany přírody k mnoha mezinárodním úmluvám. AOPK ČR se přímo týká řada z nich. Jsou to:

Pro více informací o obsahu a dopadu těchto úmluv či dokumentů, navštivte prosím stránky MŽP nebo stránky CHM, které jsou věnovány právě těmto úmluvám. Řada úmluv má také postupně upravované a doplňované přílohy, proto je nejvhodnější při hledání aktuálního znění navštívit přímo jejich originální webové stránky v angličtině. Odkazy na ně najdete na stránce každé úmluvy (jejich seznam viz výše) nebo na již zmíněném webu CHM.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt