AOPK ČR >> Mezinárodní spolupráce >> Evropské směrnice

Evropské směrnice

AOPK ČR se podílí na implementaci Rámcové směrnice o vodách (RSV) a dvou nejdůležitějších směrnic na ochranu biodiverzity na území Evropské unie, které ukládají vytvoření ucelené a navzájem provázané soustavy území známé jako Natura 2000: směrnice o ochraně volně žijících ptáků (tzv. směrnice o ptácích) a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích).

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt