AOPK ČR >> Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je zapojena do mnoha aktivit vyžadujících úzkou spolupráci se zahraničními institucemi a organizacemi. V rámci mezinárodní spolupráce se AOPK ČR podílí na plnění závazků plynoucích z řady mezinárodních úmluv, evropských směrnic a také z členství v rozmanitých mezinárodních organizacích.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt