AOPK ČR >> Metodická podpora >> Stanoviska k bezpečnosti elektrického vedení

Stanoviska k bezpečnosti elektrického vedení

Ministerstvo životního prostředí, jako ústřední orgán ochrany přírody v ČR, vydalo dne 30. 12. 2016 ve Věstníku MŽP č. 10/2016 metodický pokyn k zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (znění pokynu).

Předmětný pokyn byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je ústředním orgánem příslušným podle energetického zákona, ve spolupráci se zástupci hlavních distributorů elektrické energie v ČR (ČEZ Distribuce, a.s., a E.ON Distribuce, a.s.) a odborných státních i nestátních subjektů v oblasti ochrany přírody a ptáků (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká společnost ornitologická). Metodický pokyn obsahuje popis problematiky i postupu řešení, a to nejen z hlediska výkonu státní správy při uplatňování zákonných ustanovení při ochraně ptáků, ale také popis postupu při přípravě a ověřování pro ptáky bezpečných a zároveň efektivních řešení v distribuci elektrické energie. Jak je uvedeno v pokynu, distributor použije pouze řešení či výrobky, které jsou bezpečné z hlediska ochrany ptáků. Hodnocením bezpečnosti sloupů i jednotlivých prvků vedení je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Za bezpečná jsou považována pouze taková řešení, která prošla hodnocením a ke kterým AOPK ČR vydala doporučující vyjádření. Dosud vydaná stanoviska se nacházejí v následujícím přehledu.

Seznam bezpečných konstrukcí a řešení z hlediska ochrany ptáků před úrazem elektrickým proudem (elektrické vedení vysokého napětí)

Vydaná stanoviska vycházejí z aktuálního stavu poznání. V případě, že z důvodu nových poznatků bylo stanovisko k dané konstrukci aktualizováno, je předchozí stanovisko v přehledu označeno jako „původní (revidované) stanovisko“.

DOSEDACÍ TYČ (tzv. bidlo)

Pravidla umístění bidel (ke stažení zde)

Dosedací tyč 1300 PAŘÁT III

KONZOLY

Konzola rovinná těžká na betonovém sloupu

Konzola rovinná lehká na betonovém sloupu – jednoduchý, dvojitý závěs

Konzola rovinná odbočná na betonovém sloupu

Konzola Delta Variant

Konzola Pařát II-JB-180-250, Pařát II-DB-2x225-250

Konzola Pařát III-R-DBW, Pařát III-N-DBW, Pařát III-N-JB

Odbočné konzoly Pařát III

Konzoly Pařát-DS na dřevěných sloupech

Konzola Pařát III-JB-N s úsekovým odpínačem 25kV

Konzola Pařát III-JB-R s úsekovým odpínačem 25kV

Konzola PAŘÁT III s odpínačem FLC-GB

Konzola Pařát III-R-JB s odpínačem Fl Gb

Konzola Pařát IV-R-JB, Pařát IV-R-DBW, Pařát IV-K-JB, Pařát IV-K-DBW

Konzola 2xVED REZEK na betonovém sloupu – závěsné řetězce

Konzola 2xVED REZEK na betonovém sloupu – podpěrné izolátory, jednoduchý závěs

Konzola 2xVED REZEK na betonovém sloupu – podpěrné izolátory, dvojitý závěs

Kotevní konzola šestivodič 1600/3000/2000-K-JB a kotevní konzola šestivodič 1600/3000/2000-K-DB

Nosná konzola šestivodič 1600/3000/2000-N-JB a nosná konzola šestivodič 1600/3000/2000-N-DB

Konzola šestivodič na betonovém sloupu - závěsné řetězce

Konzola šestivodič na betonovém sloupu - podpěrné izolátory, jednoduchý závěs

Konzola šestivodič na betonovém sloupu - podpěrné izolátory, dvojitý závěs

Konzola 4vodič VN-SDOK-JB-N a VN-SDOK-DBW-N

Konzola 4vodič VN-SDOK-JB-K a VN-SDOK-DBW-K

Konzola 4vodič VN-SDOK-JB-K s odpínaným kabelovým svodem

Příhradové stožáry

Konfigurace „trojúhelník“ s podpěrnými izolátory, jednoduché vedení

Konfigurace „stromeček“ s podpěrnými izolátory, jednoduché vedení

Konfigurace „soudeček“ s podpěrnými izolátory, dvojnásobné vedení

Konfigurace „soudeček“ se závěsnými izolátory, dvojnásobné vedení

Konfigurace „soudeček“ – odbočení z vedení

Konfigurace „rovinná“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „trojúhelník“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „vyosený trojúhelník“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „střídavá“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „soudek“ s kotevními izolátorovými řetězci

Konfigurace „Dunaj“ s kotevními izolátorovými řetězci

Příhradový stožár pro dvojvedení s odbočením

Příhradový stožár pro jednoduché vedení s odbočením

Konfigurace „vyosený trojúhelník“ s nosnými izolátorovými řetězci

Konfigurace „střídavá“ s nosnými izolátorovými řetězci

Konfigurace „soudek“ s nosnými izolátorovými řetězci

Konfigurace „Dunaj“ s nosnými izolátorovými řetězci

Svod a klesačka na příhradovém stožáru


ÚSEKOVÉ ODPÍNAČE

Úsekový odpínač CUB 2.25

Úsekový odpínač FLE 25...500/1080

Úsekový odpínač FLE 25...500/1080.V1.V

Úsekový odpínač LEV 25

Úsekový odpínač VLK 25

Úsekový odpínač Fl

Úsekový odpínač UVE 25/02

Odpínač DRIBO Flc, odpínač DRIBO Fla

Úsekový odpínač Fla, Flc vrcholový, vodorovný

Úsekový odpínač Fla, Flc podkošový (pod vedením)

Úsekový odpínač Fla, Flc svislý

Úsekové odpínače jednopólové na příhradové stožáry

Úsekový vypínač (recloser)

Napájení pohonu pro dálkově ovládané úsekové odpínače a vypínače


TRAFOSTANICE

Konzola k trafostanici otočená o 180°

Příhradová trafostanice úzká

Příhradová trafostanice široká

Betonová trafostanice


PLASTOVÉ KRYTY

Plastový kryt izolátoru OKI 1 a  OKI 2

Plastový kryt izolátoru ENSTO SP 45.3

Plastové kryty izolátorů PSZ 10, PSZ 13-4 a PSZ 13-15

Plastový kryt izolátoru EK 517

Plastový kryt izolátorů BCIC-1215-005 a BCIC-1215-006

Schéma osazování plastových krytů


ZÁBRANY PROTI PŘISEDNUTÍ PTÁKŮ

Zábrana ptáků ES-TS

Zábrany proti přisedání ptáků:  ES-RK-1x7, ES-RK-2x7, ES-DL-1x7, ES-DL-2x7, ES-TS, ES-PS, EGE, ochranná tyč ELBA 521 506


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt