AOPK ČR >> Metodická podpora >> Metodiky AOPK ČR >> Další metodiky AOPK ČR

Další metodiky AOPK ČR

Jak pasteveční psi chrání stáda (2018)

 

Starší metodiky vydané AOPK ČR jsou dostupné pouze v tištěné podobě do rozebrání v Knihovně AOPK ČR, poté pouze k zapůjčení:

Revitalizace vodního hospodářství (2003)
Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) s poznámkami o biologii druhu (2003)
Řez dřevin ve městě a krajině (2000)
Metodika přípravy plánů péče (1999)
Monitorování ekologických změn (1995)
Metodika monitoringu zdravotního stavu dřevin (1995)
Metodika křížení komunikací a vodních toků s funcí biokoridorů (1995)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt