AOPK ČR >> Metodická podpora >> Metodiky AOPK ČR >> Metodiky pro oblast územní ochrany a péče o krajinu

Metodiky pro oblast územní ochrany a péče o krajinu

Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody, (2022)
Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav (2016)
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000 (2008)
Památné stromy (2010)
Péče o chráněná území I. (1999) 
Péče o chráněná území II. (1999) 
Metodika přípravy plánů péče (1999)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt