AOPK ČR >> Metodická podpora >> Metodiky AOPK ČR >> Metodiky pro oblast monitoringu

Metodiky pro oblast monitoringu

Metodiky monitoringu a mapování druhů (prováděného v rámci sledování stavu) jsou dostupné v přehledu monitorovaných druhů (ve sloupci MM, metodiky monitoringu).


Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů

Metodika monitoringu biotopů

Návrh metodiky monitoringu kvality krasových vod

Metodika biospeleologického průzkumu jeskyní a krasových jevů - bezobratlí živočichové

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt