AOPK ČR >> Metodická podpora >> Metodiky AOPK ČR >> Metodiky k rekultivacím

Metodiky k rekultivacím

AOPK ČR v únoru 2019 certifikovala metodiku k hodnocení a usměrňování rekultivací po těžbě nerostných surovin, zpracovanou Centrem pro otázky životního prostředí UK. Metodika je zaměřena na rozsáhlé suché těžebny uhlí a písků. Poskytuje orgánům ochrany přírody návod jak postupovat pro dosažení  nejpříznivějšího stavu z hlediska ochrany přírody.

Zpracování metodiky bylo financováno Technologickou agenturou ČR v rámci programu Omega pod č. TD03000249.

Metodika pro hodnocení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny a protokol o její certifikaci.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt