AOPK ČR >> Metodická podpora >> Metodiky AOPK ČR >> Kalkulačka a metodika pro oceňování dřevin

Kalkulačka a metodika pro oceňování dřevin

Internetová kalkulačka slouží k výpočtu hodnoty dřevin, resp. ekologické újmy vzniklé kácením či poškozením dřevin a k následnému výpočtu kompenzačních opatření podle metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les (2022).

Kalkulačka umožňuje oceňování jednotlivých stromů a jejich skupin a skupin keřů s možností uložení či tisku protokolu. Jedná se o jednoduchý, přehledný nástroj, který je k dispozici zdarma a přístup k němu je anonymní.

Internetová kalkulačka je k dispozici zde.

Technická zpráva k metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2021.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt