AOPK ČR >> Kozákov
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Národní přírodní památka Kozákov

Předmět ochrany

Velmi starý geologický útvar vzniklý sopečnou činností, naleziště unikátních minerálů barevných chalcedonů a odrůd křemene, mořských i sladkovodních cenomanských usazenin obsahující velké množství zkamenělin rostlin a živočichů, významné archeologické naleziště nejsevernější výskyt člověka doby kamenné a jeho dílny v jeskyni Dobí pec, symbol krajiny Českého ráje, naleziště drahých kamenů a v novodobé historii symbol boje za svobodu našeho lidu.

Základní údaje

Rozloha 163,70 ha
Nadmořská výška 420 - 720 m
Území je zvláště chráněno od 13. 6. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kozákov

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt