AOPK ČR >> Klokočské skály
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Klokočské skály

Předmět ochrany

Mimořádně rozsáhlý souvislý skalní útvar křídového původu a zbytek reliktního boru. Výskyt žebrovice různolisté.

Základní údaje

Rozloha 236,59 ha
Nadmořská výška 340 - 458 m
Území je zvláště chráněno od 13. 6. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Klokočské skály

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt