AOPK ČR >> Sidonie
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Sidonie

Předmět ochrany

Reprezentativní bukový porost v Bílých Karpatech

Základní údaje

Rozloha 13,53 ha
Nadmořská výška 450 - 550 m
Území je zvláště chráněno od 12. 7. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Sidonie

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt