AOPK ČR >> Lazy
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Lazy

Předmět ochrany

Jedno z nejlépe zachovaných společenstev karpatských přepásaných luk s výskytem ohrožených druhů rostlin, především orchidejí

Základní údaje

Rozloha 3,12 ha
Nadmořská výška 400 - 450 m
Území je zvláště chráněno od 12. 7. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Lazy

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt