AOPK ČR >> Kozí vrch
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Kozí vrch

Předmět ochrany

Ochrana významné krajinné dominanty labského údolí se všemi geologickými a geomorfologickými fenomény, mikroklimatickými jevy, rostlinnými a živočišnými společenstvy skal, sutí a přirozeného dubohabrového lesa, jakož i ochrana biologických procesů a funkcí biocentra regionálního významu.

Základní údaje

Rozloha 32,99 ha
Nadmořská výška 220 - 380 m
Území je zvláště chráněno od 22. 9. 1983
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kozí vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt