AOPK ČR >> U Eremita
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace U Eremita

Předmět ochrany

Ochrana přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem tisů na skalnatých suťových svazích a živého tufoviště.

Základní údaje

Rozloha 8,64 ha
Nadmořská výška 250 - 330 m
Území je zvláště chráněno od 11. 10. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
U Eremita

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt