AOPK ČR >> Jouglovka
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Jouglovka

Předmět ochrany

Ochrana význačného buližníkového kamýku s původní flórou a faunou reliktního charakteru.

Základní údaje

Rozloha 3,58 ha
Nadmořská výška 525 - 563 m
Území je zvláště chráněno od 11. 10. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jouglovka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt