AOPK ČR >> Brdatka
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Brdatka

Předmět ochrany

Ochrana význačných bohatých a druhově pestrých společenstev suťových a skalnatých svahů nad řekou Berounkou.

Základní údaje

Rozloha 34,25 ha
Nadmořská výška 230 - 400 m
Území je zvláště chráněno od 11. 10. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Brdatka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt