AOPK ČR >> Stříbrný luh
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Stříbrný luh

Předmět ochrany

Ochrana přirozených smíšených lesních a křovinných porostů a pestrých rostlinných společenstev listnatých lesů, stepí a skal na porfyritových výběžcích barrandienského kambria.

Základní údaje

Rozloha 105,06 ha
Nadmořská výška 240 - 473 m
Území je zvláště chráněno od 11. 10. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Stříbrný luh

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt