AOPK ČR >> Světnovské údolí
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Světnovské údolí

Světnovské údolí

Předmět ochrany

Aluvium meandrujícího Sklenského potoka.

Základní údaje

Rozloha 2,55 ha
Nadmořská výška 620 - 640 m
Území je zvláště chráněno od 10. 3. 1983
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Světnovské údolí

Geologie

Podložím úzké údolní nivy meandrujícího Sklenského potoka na přechodu Devítiskalské vrchoviny do Světnovské sníženiny jsou granitizované biotitické ruly okraje strážeckého moldanubika. Na fluviálních sedimentech jsou vytvořeny pseudogleje, místy až zbahnělé gleje.

Flóra

Kolem meandrujícího Sklenského potoka je vytvořen bohatý břehový porost svazu Alnion incanae, s olší lepkavou, o. šedou, střemchou obecnou, javorem klenem, vrbou křehkou, v. popelavou, kalinou obecnou, zimolezem černým a krušinou olšovou. V údolní nivě se nachází vlhkomilné luční porosty svazu Cathion palustris, blízké asociacím Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariaeAngelico sylvestris-Cirsietum palustris. Roste zde především bohatá populace bledule jarní, dále prstnatec májový, kozlík dvoudomý, lýkovec jedovatý, růže převislá, podbílek šupinatý, žluťucha orlíčkolistá, řeřišnice křivolaká aj.

Fauna

Kolem meandrujícího Sklenského potoka je vytvořen bohatý břehový porost svazu Alnion incanae, s olší lepkavou, o. šedou, střemchou obecnou, javorem klenem, vrbou křehkou, v. popelavou, kalinou obecnou, zimolezem černým a krušinou olšovou. V údolní nivě se nachází vlhkomilné luční porosty svazu Cathion palustris, blízké asociacím Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariaeAngelico sylvestris-Cirsietum palustris. Roste zde především bohatá populace bledule jarní, dále prstnatec májový, kozlík dvoudomý, lýkovec jedovatý, růže převislá, podbílek šupinatý, žluťucha orlíčkolistá, řeřišnice křivolaká aj.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt