AOPK ČR >> Ciboušov
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Ciboušov

Ciboušov

Předmět ochrany

Mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu a jaspisu

Základní údaje

Rozloha 4,29 ha
Nadmořská výška 420 - 480 m
Území je zvláště chráněno od 9. 9. 1983
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ciboušov

Geologie

Národní přírodní památka Ciboušov patří k nejvýznamnějším mineralogicko-archeologickým lokalitám v západních Čechách. V muskovitických a dvojslídných ortorulách byly nalezeny mocné křemenné žíly s polodrahokamovými odrůdami – zejména ametystem a jaspisem. Tyto zde byly těženy již od 14. století, díky čemuž je celé mineralogické naleziště významně ovlivněno lidskou činností. Na území jsou patrné pozůstatky po středověké těžbě jaspisů a ametystů v podobě odvalů a zbytku těžební rýhy. Kutací práce sledovaly poruchové pásmo a jejich rozmístění a vytěžený materiál jsou dobře patrné na povrchu. Povrchové partie žíly byly úplně vytěženy již v minulosti.

Flóra

Území nacházející se na svahu Krušných hor pokrývají smíšené nepůvodní lesní porosty s převahou smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a břízy bělokoré, s příměsí dubu. Vegetace zdejších nepůvodních lesů je velmi chudá, nalezneme zde hojnou metličku křivolakou, různé druhy jestřábníků, keříčky brusnic a např. zvonek okrouhlolistý. Nebyl zde zjištěn žádný zvláště chráněný druh.

Fauna

Mimo běžné lesní druhy se zde z chráněných živočichů vyskytuje při okraji lesních porostů slepýš křehký. Dále zde byl zaznamenán výskyt jestřába lesního a veverky obecné.

Způsoby péče o území

Území je trvale negativně ovlivněno nelegálním sběrem a vykopáváním jednotlivých kamenů a jejich dalším využíváním v kamenických dílnách s následným prodejem. Péče o území tedy spočívá v zajištění lokality před těmito činnostmi.

Víte že

...minerály vytěžené v oblasti národní přírodní památky Ciboušov byly použity např. k výzdobě hradu Karlštejn, kaple sv. Václava na Pražském hradě a hradu Tangermünde u Magdeburku?

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt