AOPK ČR >> Horní louky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Horní louky

Předmět ochrany

Území zajímavé krajinářsky i botanicky. Dobře zachovalá lokalita bělokarpatských luk. Zástupci čeledi orchideovitých s bohatým doprovodným společenstvem.

Základní údaje

Rozloha 6,29 ha
Nadmořská výška 428 - 544 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Horní louky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt