AOPK ČR >> Chmelinec
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Chmelinec

Předmět ochrany

Mokřady v údolnici potoka s bohatým výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), na okrajích s přepásanou vegetací karpatských pastvin asociace Anthoxantho-Agrostietum.

Základní údaje

Rozloha 2,89 ha
Nadmořská výška 433 - 460 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chmelinec

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt