AOPK ČR >> Nové louky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Nové louky

Předmět ochrany

Zachovalá karpatská louka s teplomilnou květenou. Hojný výskyt vzácných ohrožených druhů bělozářka větvitá, lilie zlatohlavá, kosatec trávolistý, betonika lekářská, jetel načervenalý, medovník meduňkolistý, žluťucha orlíčkolistá, plamének vzpřímený, růže galská atd.

Základní údaje

Rozloha 12,62 ha
Nadmořská výška 500 - 560 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Nové louky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt