AOPK ČR >> Hutě
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Hutě

Předmět ochrany

Bělokarpatské pastviny s bohatou květenou a solitérními stromy

Základní údaje

Rozloha 20,01 ha
Nadmořská výška 450 - 490 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hutě

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt