AOPK ČR >> Pod Žitkovským vrchem
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Pod Žitkovským vrchem

Předmět ochrany

Krajinářsky cenné louky a pastviny s rozptýlenou zelení

Základní údaje

Rozloha 16,57 ha
Nadmořská výška 480 - 600 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pod Žitkovským vrchem

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt