AOPK ČR >> Dolnoněmčanské louky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky

Předmět ochrany

Zbytek bělokarpatských luk

Základní údaje

Rozloha 28,04 ha
Nadmořská výška 550 - 610 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Dolnoněmčanské louky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt